Hướng dẫn truy cập VPN UIT trên Linux

Gần đây mình có tham gia nghiên cứu một chút tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin, nên mình cần sử dụng dịch vụ VPN...

My Presentation Slide

Mình tạo ra trang này để chia sẻ những slide thuyết trình của mình đã làm, vì một số trong đó chứa khá nhiều kiến thức...

Mates CTF Session #3 Round 2 Writeup

Mình tham gia vòng này trong team pwnjutsu với vị trí phụ trách mảng Web. Và rất tiếc là lần này team mình thiếu đi mất...

Lổ hổng tracking số điện thoại của các nhà mạng khi dùng 2G/3G/4G

Giới thiệu Mấy hôm nay rảnh toàn lướt F17 voz đọc truyện với soi gái thì bỗng dưng gặp cái thớt này: https://forums.voz.vn/...

Bí kíp React Native toàn tập

Đã lâu rồi mình chưa viết blog. Cũng phần vì gần đây mình khá bận (và cũng không có hứng để viết). Nhân tiện hôm nay...