Bài 2: Cài đặt và bắt đầu làm quen với Sphinx trên Centos

Logo Sphinx - Giới thiệu về Sphinx Đầu tiên, việc chúng ta cần làm tất nhiên là cài đặt (không cài đặt làm sao mà sử dụng được :D).

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cài đặt Sphinx và sử dụng một số chức năng cơ bản của nó trên môi trường Linux (ở đây là Centos).

1. Cài đặt:

Cách 1: - Đăng nhập vào Centos với quyền root và gõ lệnh:

yum install sphinx

Cách 2: Nếu sử dụng cách 1 không đc, bạn hãy sử dụng cách sau:

wget http://sphinxsearch.com/files/sphinx-2.0.9-1.rhel6.x86_64.rpm
yum localinstall sphinx-2.0.9-1.rhel6.x86_64.rpm

Như vậy là đã cài đặt xong, thật dễ dàng phải không nào, tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng nó.

2. Cách sử dụng:

Để khởi động/tắt dịch vụ Sphinx, ta sử dụng lệnh:

service searchd start/restart

Để cấu hình tự động Sphinx khởi động cùng server, ta sử dụng:

chkconfig searchd on

File config chính của Sphinx:

/etc/sphinx/sphinx.conf

Để reindex tại các index:

indexer --all --rotate

Trong đó:
--all: reindex toàn bộ index. Có thể thay thế giá trị này bằng một hoặc nhiều tên index để chỉ reindex lại các index đó. Vd: indexer sanpham --rotate

--rotate: Dùng để gửi tín hiệu đến service searchd nhằm "recatch" lại file index (chỉ sử dụng khi service searchd đang chạy)

  • Lưu ý: reindex không làm ảnh hưởng hay gián đoạn tới chức năng search của Sphinx nên có thể reindex thường xuyên tùy theo nhu cầu.

Xem tiếp bài viết: Cấu hình một Index Sphinx

Seal niêm phong