XPentest.com - Công cụ kiểm tra lổ hổng bảo mật trực tuyến miễn phí

Có lẽ, khi nhắc tới bảo mật, an ninh mạng hay information security, bạn thường liên tưởng tới các hacker trong phim với trình độ gõ phím thượng thừa để thực hiện những dòng lệnh chi chít để tấn công, thâm nhập vào hệ thống.
Nhưng, với xu thế ngày nay, thì bảo mật và an toàn thông tin trên mạng internet không chỉ còn là vấn đề của các chuyên gia, mà là vấn đề rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Và từ đó, Xpentest.com đã ra đời để phục vụ như cầu kiểm tra bảo mật website, hệ thống nhưng với giao diện web đơn giản, thân thiện.

Các hình thức kiểm tra lổ hổng của XPentest:
  • Information Gathering (Thu thập thông tin): Là hình thức mà hacker thường sử dụng để tìm hiểu thông tin về mục tiêu để từ đó khai thác lổ hổng. Ví dụ như: Các cổng mở trên server, thông tin người chủ sở hữu trang web,...
  • Web Application Testing (Kiểm thử ứng dụng web): Ngày nay, các sử dụng các loại ngôn ngữ lập trình, mã nguồn mở thường ẩn chưa những lỗi đã được phát hiện nhưng người chủ website không biết đến và vá kịp thời. Công cụ này cho phép họ kiểm thử website dưới hàng ngàn lỗ hổng bảo mạt đã được phát hiện và tiến hành vá kịp thời.
  • Infrastucture Testing (Kiểm thử hạ tầng mạng): Giúp người dùng biết được hạ tầng mạng của server có những đặc điểm gì và có lổ hổng nào để tấn công hay không.
Giao diện 1 công cụ quét lỗ hổng:

XPentest Vulnerabilities Scan

Kết quả quét:

XPentest Scan Result

Hãy thử truy cập và kiểm tra an ninh mạng của bạn nào: XPentest.com - Online Penetration Testing Tool

Seal niêm phong