Giữ Ghost Blog luôn chạy trên Linux với PM2

Sau khi đã cài đặt Ghost bằng bài Cài đặt Ghost Blog thì hẳn các bạn cũng thấy được một vấn đề đó là phải giữ cho SSH luôn chạy. Nếu phiên SSH mất hoặc tắt câu lệnh start thì Ghost sẽ dừng hoạt động. Bài sau đây sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết vấn đề này bằng PM2.

Cài đặt PM2
cd var/www/ghost
sudo npm install -g pm2
echo "export NODE_ENV=production" >> ~/.profile
source ~/.profile
pm2 kill
pm2 start index.js --name ghost
pm2 dump
sudo pm2 startup <centos|ubuntu|amazon>

Lưu ý: câu lệnh cuối cùng bạn thay tên hệ điều hành Linux mà mình sử dụng vào nhé (centos, ubuntu, amazon).

Bây giờ, bạn đã cài đặt xong PM2 rồi đó, hãy thử tìm hiểu một số tính năng của nó nào!
1. PM2 status: Câu lệnh pm2 status giúp bạn xem tình trạng các Blog Ghost.
pm2 status ghost 2. PM2 stop: Câu lệnh pm2 stop <pid> giúp bạn dừng một Node Ghost với pid tương ứng (xem pid bằng pm2 status).

3. PM2 monit:

Câu lệnh pm2 monit hiển thị CPU và bộ nhớ RAM sử dụng của từng Node Ghost.
pm2 monit ghost

4. PM2 logs:

Hiển thị các logs hoạt động của Ghost.
pm2 log ghost

Chưa đủ với khả năng khám phá mày mò của bạn, hãy tìm hiểu thêm những tính năng của PM2 tại: https://github.com/Unitech/pm2

Seal niêm phong