Hướng dẫn cứu dữ liệu VPS ở Vultr.com

Có lẽ có rất nhiều người bạn sử dụng VPS ở Vultr phải không nào? Cấu hình cao, giá rẻ, chạy ổn định. Mình cũng sử dụng VPS ở đây và rất hài lòng. Trước đây có lần mình xóa một thư mục bằng lệnh rm -rf nhưng gõ lộn thư mục thành / rồi thế là màn hình hiện lên những dòng ầm ầm, mình chỉ kịp bấm Ctrl + C để ngắt. Website thì vẫn hoạt động bình thường, nhưng sau đó không thể đăng nhập root được nữa!!! Mình thử restart lại thì còn tệ hại hơn, website down luôn, root vẫn không đăng nhập được. Không có cách gì truy cập dữ liệu. Vì sau khi xóa, website vẫn đăng nhập bình thường nên mình nghĩ rằng dữ liệu Database cũng như Code website vẫn còn. Do đó mình tiến hành tìm hiểu trên mạng và phát hiện một cách rất hay mà muốn giới thiệu với cái bạn. Chúng ta tiến hành cứu những dữ liệu quý giá từ Server nào!

Cài đặt Finnix

Đăng nhập vào Vultr, vào Server -> ISO -> Add ISO nhập link http://www.finnix.org/releases/111/finnix-111.iso vào rồi bấm Upload. Upload ISO Finnix Vultr Sau đó quay trở lại Intances, chọn VPS muốn cứu dữ liệu, vào Setting -> Custom ISO -> Chọn finnix-111.iso rồi bấm Attach ISO and Reboot

Chờ vài phút để cài đặt xong ISO, sau đó chọn View Console để sử dụng Finnix cứu dữ liệu.
Finnix Vultr Console

Cứu dữ liệu và sửa chữa hệ thống

Cứu dữ liệu

mount /dev/vda1 /mnt
cd /home
zip -r /mnt/var/lib/mysql mysql.zip
zip -r /mnt/var/www code.zip

Sau đó cài đặt Apache cho Finnix, chuyển những file đã backup về thư mục Apache rồi download vè máy là xong.

Reset Root Password

mount /dev/vda1 /mnt 
chroot /mnt passwd

Hệ thống sẽ yêu cầu nhập và xác nhận mật khẩu root mới, bạn nhập vào là xong!

Sửa chữa hệ thống

fsck -y /dev/vda1

Truy cập vào Finnix bằng SSH Bạn cũng có thể truy cập vào Finnix bằng SSH thay vì View Console:

passwd
service sshd start

Câu lệnh sau sẽ yêu cầu nhập password root mới, tạo ra ssh key mới và bạn truy cập SSH Finnix bằng IP của VPS và user & password vừa nhập.

Thật dễ dàng phải không nào. Chúc các bạn cứu dữ liệu thành công nhé.

Bạn nào chưa có VPS ở đây thì Vultr đang có chương trình tặng 52$ miễn phí nhé, đăng kí tại đây: ĐĂNG KÍ VULTR

Seal niêm phong