My Presentation Slide

Mình tạo ra trang này để chia sẻ những slide thuyết trình của mình đã làm, vì một số trong đó chứa khá nhiều kiến thức thú vị mà mình đã trải qua và học được.

XSS: Cross Site Scripting

Slide này mình làm ra để thuyết trình về lổ hổng XSS cho một số bạn trong team InfoSec. Ngoài một vài lí thuyết cơ bản thì mình đã thêm vào một số phần mới như các XSS Protection và làm sao để bypass được chúng.

https://drive.google.com/file/d/1kGhz7nBM7zTvNR4Bc7fiHGkzwqc2YO6E/view?usp=sharing

CTF: "Môn thể thao trí tuệ của Hacker"

Slide này là dành cho bài thuyết trình ở InfoSec Meetup #1, chủ yếu mình muốn giới thiệu tổng quát qua về CTF và các thành tích mà UIT đã đạt được cho các bạn thế hệ sau.

https://drive.google.com/file/d/1MKIc46oz6vrSNyuGp7CBcg973xSYGGiu/view?usp=sharing

Mysql Cluster with Galera and MaxScale

Đây là Slide của đồ án môn học Quản trị mạng & Hệ thống của nhóm mình. Nhóm mình không làm gì nhiều về mặt kĩ thuật, chủ yếu là lên mô hình, cài đặt và chạy thử nhưng những phân tích trong đây khá là chi tiết và sâu về Mysql Clustering.

https://drive.google.com/file/d/1LiTWlCpjJdsN53I137YvT-p3HE3MEmxU/view?usp=sharing

Kerberos Protocol

Slide cho đồ án môn An toàn mạng máy tính. Giao thức Kerberos thì khá phức tạp, tuy nhiên bạn chỉ cần nắm được cái tư tưởng chính của nó. Hi vọng Slide trên sẽ giúp ích các bạn hiểu thêm về giao thức này.

https://drive.google.com/file/d/19DCnkUjpV6-qhzTecbgrlgh8BXDbXTIW/view?usp=sharing

SSL/TLS Protocol

Đây cũng là Slide cho đồ án môn An toàn mạng máy tính, Slide này cơ bản cũng là cách thức hoạt động của giao thức SSL/TLS. Không đi sâu về vấn đề mã hóa.

https://drive.google.com/file/d/182aoG85oF9IHAYljxndPFQ3Y90voMK3-/view?usp=sharing

Seal niêm phong