DigitalOcean: 50$ để tạo VPS miễn phí cho học sinh, sinh viên

Chắc không cần phải giới thiệu đến DigitalOcean (DO) vì các tên này đã quá nổi tiếng trong dịch vụ VPS (Vitural Private Server - Máy...

FPentest.com - Công cụ kiểm tra lổ hổng bảo mật trực tuyến miễn phí

Có lẽ, khi nhắc tới bảo mật, an ninh mạng hay information security, bạn thường liên tưởng tới các hacker trong phim với trình độ gõ...

Sử dụng Nikto để quét lổ hổng bảo mật trên Server

Nikto là một công cụ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí giúp người dùng kiểm tra hơn 6700 lỗ hổng (vulnerabilities) khác nhau trên server...

Chạy lệnh với quyền root trên PHP

Trong quá trình phát triển các ứng dụng với PHP, đôi lúc chúng ta cần sử dụng PHP để thực thi các câu lệnh trên server....

Xóa nhân Kernel Linux cũ trong Fedora/CentOS/RHEL Server

Mỗi khi cập nhật một Kernel Linux mới, hệ điều hành thường giữ lại một số Kernel cũ để phòng trường hợp nhân mới không tương...