Adminer - Công cụ quản trị Database mạnh mẽ chỉ với 1 File PHP

Có lẽ với việc quản trị CSDL, chúng ta đã quá quen với những phần mềm và PHP Script nổi tiếng như PHPMyAdmin, Windows SQL Management...