Bài 5: RealTime Index với Sphinx Search

Nếu các bạn mới bắt đầu làm quen với Sphinx Search qua 4 bài trước thì chắc hẳn bạn cũng nhận ra khuyết điểm của Sphinx...