Thêm Facebook Comment vào Ghost Blog

Như đã giới thiệu về một số nhược điểm của Ghost Blog trong bài Giới thiệu về Ghost thì một tính năng rất cần thiết nhưng...

Giữ Ghost Blog luôn chạy trên Linux với PM2

Sau khi đã cài đặt Ghost bằng bài Cài đặt Ghost Blog thì hẳn các bạn cũng thấy được một vấn đề đó là phải giữ...

Cài đặt Ghost Blog trên CentOS Linux

Đầu tiên, chúng ta phải cài đặt Ghost để tìm hiểu và sử dụng nó. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Ghost trên Centos...

Giới thiệu về Ghost Blog - Nền tảng Blog hiện đại trên NodeJS

Ghost là gì? Ghost là một nền tảng blog mã nguồn mở được viết hoàn toàn dựa trên Javascript. Ghost được ra đời đầu tiên vào...