Xóa nhân Kernel Linux cũ trong Fedora/CentOS/RHEL Server

Mỗi khi cập nhật một Kernel Linux mới, hệ điều hành thường giữ lại một số Kernel cũ để phòng trường hợp nhân mới không tương...