Cẩm nang toàn tập cho người bắt đầu sử dụng Ubuntu

Gần đây, tôi mua một laptop Dell và được cài sẵn Ubuntu, và tôi quyết định sử dụng hệ điều hành Ubuntu thay vì cài lại...

Xóa nhân Kernel Linux cũ trong Fedora/CentOS/RHEL Server

Mỗi khi cập nhật một Kernel Linux mới, hệ điều hành thường giữ lại một số Kernel cũ để phòng trường hợp nhân mới không tương...

Cài đặt Webmin trên Linux - Quản lí Server hiệu quả

Giới thiệu: Webmin là một công cụ quản lí server Linux trên nền tảng Web. Webmin cung cấp giao diện trực quan và dễ sử dụng...