Hướng dẫn cách chuyển từ MYSQL sang MariaDB trên CentOS

Từ khi Oracle mua lại Mysql, phần mềm này đã không còn là mã nguồn mở hoàn toàn nữa. Do đó, rất nhiều Developer, kể cả...