Review: Rừng Nauy - Nỗi đau trưởng thành của thời đại

Giới thiệu Rừng Nauy (tiếng Nhậtノルウェイの森, Noruwei no mori) là một tiểu thuyết xuất sắc của nhà văn Murakami Haruki, lấy tên từ bài hát cùng...