Thống kê lượt view, download theo ngày, tuần, tháng và năm bằng PHP

Với nhiều website có tính năng tính lượt view hay lượt download, ta có thể dễ dàng thống kê, lọc những bài viết có lượt xem...

Lập trình đăng nhập, ghi nhớ đăng nhập và quên mật khẩu an toàn trên PHP

Khi lập trình một website hay một ứng dụng có chức năng đăng nhập, ghi nhớ đăng nhập, quên mật khẩu... nhiều lập trình viên không...

Chạy lệnh với quyền root trên PHP

Trong quá trình phát triển các ứng dụng với PHP, đôi lúc chúng ta cần sử dụng PHP để thực thi các câu lệnh trên server....

Adminer - Công cụ quản trị Database mạnh mẽ chỉ với 1 File PHP

Có lẽ với việc quản trị CSDL, chúng ta đã quá quen với những phần mềm và PHP Script nổi tiếng như PHPMyAdmin, Windows SQL Management...