Bài 2: Cài đặt và bắt đầu làm quen với Sphinx trên Centos

Đầu tiên, việc chúng ta cần làm tất nhiên là cài đặt (không cài đặt làm sao mà sử dụng được :D). Trong bài này, tôi...

Bài 1: Giới thiệu về Sphinx và tại sao phải dùng nó?

Trong bài viết đầu của loạt bài Sphinx, tôi sẽ giới thiệu về nó và tại sao tôi cũng như các bạn phải dùng nó. Giới...