DigitalOcean: 50$ để tạo VPS miễn phí cho học sinh, sinh viên

Chắc không cần phải giới thiệu đến DigitalOcean (DO) vì các tên này đã quá nổi tiếng trong dịch vụ VPS (Vitural Private Server - Máy...

Sử dụng Nikto để quét lổ hổng bảo mật trên Server

Nikto là một công cụ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí giúp người dùng kiểm tra hơn 6700 lỗ hổng (vulnerabilities) khác nhau trên server...

Xóa nhân Kernel Linux cũ trong Fedora/CentOS/RHEL Server

Mỗi khi cập nhật một Kernel Linux mới, hệ điều hành thường giữ lại một số Kernel cũ để phòng trường hợp nhân mới không tương...