Bài 4: Cài đặt và sử dụng Sphinx Tool - Quản lí Sphinx trên giao diện Web

Đối với nhiều bạn không thành thạo về lập trình cũng như quản lí Server thì công việc tạo index, chỉnh cài đặt,... là một điều...