Bài 4: Cài đặt và sử dụng Sphinx Tool - Quản lí Sphinx trên giao diện Web

Đối với nhiều bạn không thành thạo về lập trình cũng như quản lí Server thì công việc tạo index, chỉnh cài đặt,... là một điều...

Bài 3: Cấu hình và sử dụng sphinx cơ bản

Chúng ta cùng cấu hình và tiến hành chạy thử Sphinx lần đầu tiên nào! Đầu tiên ta sẽ cấu hình hệ thống searchd của sphinx:...

Bài 2: Cài đặt và bắt đầu làm quen với Sphinx trên Centos

Đầu tiên, việc chúng ta cần làm tất nhiên là cài đặt (không cài đặt làm sao mà sử dụng được :D). Trong bài này, tôi...