Xóa nhân Kernel Linux cũ trong Fedora/CentOS/RHEL Server

Mỗi khi cập nhật một Kernel Linux mới, hệ điều hành thường giữ lại một số Kernel cũ để phòng trường hợp nhân mới không tương thích. Tuy nhiên, mỗi Kernel thường rất nặng (hơn 100MB) nên bạn có thể xóa bỏ một số Kernel cũ đê giải phóng dung lượng lưu trữ trên Server nếu Kernel mới đã hoàn toàn hoạt động bình thường. Dưới đây là một hướng dẫn nhanh giúp các bạn xóa bỏ đi các nhân Linux cũ tồn tại trong server Fedora/CentOS/RHEL.

Kiểm tra các Kernel cũ trong Server:
rpm -q kernel
kernel-2.6.32-*el6.x86_64
kernel-2.6.32-*el6.x86_64
kernel-2.6.32-*el6.x86_64
kernel-2.6.32-*el6.x86_64
kernel-2.6.32-*el6.x86_64

Như bạn đã thấy, trong Server của tôi có đến 5 Kernel tồn tại, trong khi chỉ sử dụng 1 Kernel để sử dụng. Sau đây tôi sẽ xóa bỏ 3 Kernel, chỉ để lại 2 Kernel.

Xóa/loại bỏ Kernel cũ:
yum install yum-utils
package-cleanup --oldlernels --count=2
/* Phần count=2 chính là số Kernel bạn muốn giữ lại, ở đây tôi chọn 2. */
Cài đặt số Kernel sẽ giữ lại trong Server:

Chỉnh file /etc/yum.conf và cài đặt installonly_limit tương ứng:

installonly_limit = 2

Như vậy là đã xong, bạn đã xóa được 3 Kernel cũ và giải phóng được gần 400MB dung lượng lưu trữ, thật tuyệt phải không nào!

Seal niêm phong